TAISNOŠANAS, BIEZUMPASTRĀDES UN KOMBINĒTAS ĒVELMAŠĪNAS