PLATLENTES KALIBRĒŠANAS - SLĪPĒŠANAS IEKĀRTAS

https://www.felder-group.com/lv-lv/products/wide-belt-sanders.html