MALIŅU APLĪMĒŠANAS IEKĀRTAS

https://www.felder-group.com/en-gb/products/edgebanders-c1954?filter%5Bproducts_brand%5D=142080&filter%5Bproducts_filter%5D%5Bfilter_54741%5D=&filter%5Bproducts_filter%5D%5Bfilter_54763%5D=&filter%5Bproducts_filter%5D%5Bfilter_54761%5D=