EKONOMISKĀS TAISNOŠANAS, BIEZUMAPSTRĀDES UN KOMBINĒTĀS ĒVELMAŠĪNAS