Amatnieku kombinēta piecu operāciju iekārta

http://www.hammer.at/fg-en/products/5-function-combination-machines.html